Power BI


Power BI is een tool van Microsoft om bedrijfs- en externe data inzichtelijk te maken en te analyseren.Microsoft is in 2010 met een Power Pivot versie op de markt gekomen als een add-in op Excel. In Office 365 werden daar Power Map, Power View en Power Query aan toegevoegd. Om aan de ingelezen data kolommen (Calculated columns) en meetwaarden (Measures) wordt een nieuwe functietaal DAX gebruikt.

Wat is Power BI?

De voordelen zijn:
  • korte leercurve
  • intu├»tieve werkwijze
  • overzichtelijke dashboards
  • voor iedereen te benaderen, ook met mobiles

Kijk hier voor een korte introductiefilm.
Power BI is een applicatie waarmee u analyses kunt doen op al de processen in het bedrijf. Op eenvoudige manier wordt de data aan elkaar gekoppeld om daarna in een interactief dashboard getoond te worden.
Medio 2015 is er een totale nieuwe versie op de markt gekomen. Deze nieuwe versie is een standalone product, en heeft vele voordelen.

De totale data wordt in het werkgeheugen geladen, waardoor het analyseren van de date zeer snel gaat.
Zo is het rapport niet alleen beter te delen met de organisatie, maar is ook de beveiliging beter geregeld. Bovendien gaan de ontwikkeling heel snel, iedere maand komt er een nieuwe versie op de markt. Daarnaast kunnen gebruikers zelf grafiekmodellen inleveren bij Microsoft en wanneer deze voldoen aan de juiste eisen kunnen deze als 'Custom Visual' in een desbetreffende bibliotheek opgenomen worden.
Wij geven trainingen in Power BI als een basistraining, en DAX voor de meer gevorderde ontwikkelaar.