BI Workshops


Veel organisaties verzamelen informatie op de traditionele manier: de analist van de afdeling of de applicatiebeheer onttrekt met een scala aan op zich zelf staande kleine programma’s gegevens uit diverse systemen. Deze hutspot van gegevens worden in diverse stappen zo goed en zo kwaad als het kan verwerkt in rapportages. Deze stuurt men door naar het management en de medewerkers van de afdeling en indien gewenst naar de directie. Vooral deze laatste groep moet dan de informatie van verschillende bronnen (lees: afdelingen) zien te combineren. Dikwijls wordt de informatie ook nog in verscheidene formaten aangeleverd, wat de interpretatie van de cijfers bemoeilijkt.

Dat proces is dikwijls zéér arbeids- en kennisintensief, slecht onderhoudbaar en niet betrouwbaar. De definities van prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld omzet, doorlooptijd, ziekteverzuim, komen in meerdere van de kleine programma’s voor. Ook komt het regelmatig voor dat men gegevens eenvoudigweg moet overtypen. Dit vergroot de kans op fouten. En vaak dient men ook iedere week of maand dezelfde handelingen uit te voeren en te controleren. Denk dan aan de extractie van gegevens uit de bronsystemen of het combineren van de gegevens in een spreadsheet.

Power BI is een gereedschap die veel van deze problemen oplost. Bovendien is het ontwikkeld in de gedachte dat gebruikers zelf rapporten en dashboards moeten kunnen maken, zonder tussenkomst van een IT afdeling, het zogenaamde 'Self-Service BI' principe.

Voordat echt aan de slag kan worden gegaan, is een eerste vereiste alle mogelijkheden van het product te kennen. Onze specialisten kunnen u alle (on) mogelijkheden van Power BI, DAX en Power Pivot uitleggen, van het inrichten van het model tot de best practice van een projekt.

 

Wij kennen drie trainingsvormen: de individuele workshop, in-company training en de open inschrijving voor een workshop. Alle trainingen worden verzorgd door gecertificeerde BI trainers.

Individuele workshop

Deze workshop houdt het meest rekening met de kennis die de cursist reeds bezit; aan de basiskennis wordt niet veel tijd meer besteed, uiteraard afhankelijk van de kennis van de cursist. Zo is er extra tijd om nieuwe informatie te leren, in het tempo dat past bij de cursist. Deze workshop biedt daarom met recht de meest optimale manier van studeren. Informeer hier naar de kosten.

In-company training

Ook deze lesvorm heeft een aantal voordelen. Zo kan een ieder op de bedrijfslocatie blijven en is reizen niet noodzakelijk. Daarnaast wordt vooraf het (gemiddelde) niveau vastgesteld van de cursisten, zodat het programma van de workshop zo effectief mogelijk wordt samengesteld. Informeer hier naar de kosten.

Open inschrijving voor een workshop

Tot slot zijn er Open Inschrijvingen. Op vaste dagen en op plaatsen door het hele land wordt de training klassikaal behandeld. De lesstof wordt vooraf door de cursusleider bepaald. Het grootste voordeel van deze trainingswijze is het tarief. De workshops van de Open Inschrijvingen vinden overdag of in de avond plaats. De benodigde hardware voor de cursus kan door ons verzorgd worden. We zijn altijd in de buurt met workshops in onder andere Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen. In onze kalender vindt u meer over de data en locaties.

Cursustijden

Onze trainingen starten om 9.00 uur en eindigen om ongeveer 16.00 uur. Bij individuele- en in-company trainingen kunnen we van de tijden afwijken.

Nazorg

Mocht u na de workshop nog vragen hebben, kunt u tot 14 dagen na afloop van uw workshop nog altijd bij ons terecht.

Geen bijkomende kosten

De genoemde kosten zijn exclusief BTW. U krijgt hiervoor de workshop, aanvullende documentatie, koffie, thee en een uitgebreide lunch.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van de gevolgde training.